English | Polski
Dołącz do wyprawy 8000km Across Canada:
Dołącz, śledź, poznawaj!

Dziennik

2015-02-12 Day 23 To Sunshine Valley

I was in contact with Polish family living in Sunshine Valley, it's a wild area here, amost no humans! We meet at 10am and I gave my backpack so I could walk easier. I had my breakfast in subway and I decided to go through a city.

Nothing special, city full of motels. You know, you have highways in 4 directions so it's a place where everybody stops. Nothing special. After my breakfast I had to sit somewhere and the only good place was mcdonalds, so I wasted some more time there. My left knee hurts so much!

At 12 I decided to go and I was heading toward Hwy 3 to Sunshine Valley. It was safe since no one is driving there. The last 6km was difficult, the air was so wet, the humidity was extremely high and there were no air to breath! And I was climbing, it wasn't easy there but finally I arrived to sunshine Valley!

We had a great evening at the house, I decided to stay here for 2 day! I had to check my left knee, I had problems with my gps tracking device. It's not easy in the first month of my walk. I need to walk more regularly.

2015-02-12 Dzień 23 W Słonecznej Dolinie

Byłem w kontakcie z polską rodziną mieszkającą w Sunshine Valley, to dziki obszar tutaj, ale nie ludzie, którzy są bardzo mili! Spotykamy się o godzinie 10 i oddałem plecak, więc mogłem chodzić łatwiej. Zjadłem śniadanie i postanowiłem przejść przez miasto.

Nic specjalnego, miasto pełne moteli. Są tu autostrady w 4 kierunkach, więc jest to miejsce, gdzie wszyscy się zatrzymują. Nic specjalnego. Po śniadaniu musiałem gdzieś usiąść. Znalazłem dobre miejsce w McDonalds, więc straciłem tam trochę więcej czasu. Moje lewe kolano boli tak bardzo!

O 12 zdecydowałem się iść autostradą  Hwy 3 w kierunku Sunshine Valley (Słoneczna Dolina). Było bezpiecznie, poniewaÅ¥ nikt tam nie jedzie. Ostatnie 6 km była trudne, było mokro, wilgotność powietrza była bardzo wysoka i nie było czym oddychać! A ja wspinałem się, co nie było łatwe, ale w końcu dotarłem do Sunshine Valley!

Mieliśmy wspaniały wieczór w domu, postanowiłem zatrzymać się tu na 2 dni! Musiałem sprawdzić moje lewe kolano, miałem problemy z moim GPS -urządzeniem śledzenia. To nie jest łatwe, w pierwszym miesiącu mojej wyprawy... muszę chodzić regularniej.

KUP KSIĄŻKĘ